wszystko albo nic...

Usługi

Firma XOR oferuje usługi związane z  przygotowaniem produkcji i usługową produkcją zarówno pojedynczych modeli jak i kompletnych kolekcji pod marką własną odbiorcy.

Usługi przygotowania produkcji obejmują wykonanie dokumentacji technicznej oraz dobór odpowiednich dla danego typu produkcji surowców i dodatków. W ramach usług przygotowania dokumentacji technicznej wykonywane są  podstawowe szablony kroju, wizualizacje 3D produktów, gradacja szablonów,  wykonanie i wydruk układów kroju, opracowanie ciągów technologicznych wyrobów, określenie norm zużycia surowca, normowanie czasu produkcji oraz wykonanie kosztorysów. Usługa doboru surowców, materiałów pomocniczych i dodatków obejmuje doradztwo odnośnie składu, splotów, gramatur, parametrów technicznych i użytkowych oraz weryfikację dostawców.

Zkres usług produkcyjnych może obejmować zrówno cały proces wytwórczy jak i jego wybrane etapy, takie jak krój, opercje szycia, pranie wstępne, prasowanie, barwienie w sztuce, pranie efektowe, zdobienie, znakowanie, konfekcjonowanie i pakowanie wyrobów oraz logistykę dostaw,